Przeciwwskazania

przeciwwskazania do testu nifty

Badania w ciąży zapewniają spokój przyszłej matki. Należą do nich badania prenatalne czyli badania przesiewowe takie jak USG genetyczne, test PAAP-A, test NIFTY oraz badania diagnostyczne tj.amniopunkcja.

Test NIFTY

Jest to bardzo nowoczesne badanie, dostępne dla wszystkich przyszłych mam które niepokoją się o to, czy ich dziecko urodzi się zdrowe. Określa z wysoką dokładnością czy dziecko rozwija się prawidłowo. Za jego pomocą można wykryć popularne u dzieci trisomie chromosomowe, czyli zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, a także zespół Turnera i zespół Klinefeltera, Ważne jest to, że test NIFTY nie jest badaniem inwazyjnym a jego dokładność jest podobna do tej, jaką daje amniopunkcja. W obu przypadkach badań jest to 99% dokładności. Badanie NIFTY można przeprowadzić dzięki temu, że w osoczu przyszłej mamy, od 4-go tygodnia ciąży zaczyna być obecne DNA dziecka. Test NIFTY jest bezpieczny i może go zrobić prawie każda kobieta w ciąży. Jest on zalecany szczególnie w przypadku pań, które zaszły w ciążę po 35 roku życia, a także gdy wcześniejsze badania prenatalne wskazują podwyższone ryzyko wad chromosomowych.

Przeciwwskazania do testu NIFTY

Istnieje pewna grupa kobiet, u których istnieje możliwość otrzymania niedokładnego wyniku testu NIFTY. Przede wszystkim podstawowym przeciwwskazaniem jest wczesny etap ciąży. Wykonanie tego badania jest zalecane po ukończeniu 12-go tygodnia ciąży. Jest to związane ze sposobem wykonania badania, do którego konieczne jest wyizolowanie z krwi matki wolnego DNA dziecka (cffDNA). Dopiero po ukończeniu 12-go tygodnia ciąży poziom cffDNA jest na tyle wysoki, że umożliwia zrobienie prawidłowej analizy i otrzymanie wiarygodnego wyniku. Kolejne przeciwwskazania to sytuacje, gdy kobieta przeszła terapię komórkami macierzystymi, transfuzję krwi lub przeszczep narządu. Istnieje wtedy ryzyko, że wynik będzie zafałszowany obcym DNA. Testu NIFTY nie robi się też u kobiet, które są nosicielkami mutacji chromosomowych tj. aneuploidia chromosomalna, chimeria chromosomowa, mikrodelecja i mikroduplikacja chromosomowa. Do niedawna ciąża mnoga także stanowiła jedno z przeciwwskazań do wykonania tego testu, ale obecnie jest to możliwe za sprawą postępu w naukach tj.biologia i genetyka.